Europeisk helsetrygdkort - Gardermoen.no
old_banner
Praktisk informasjon

Europeisk helsetrygdkort

Europeisk helsetrygdkort

Kortet dokumenterer at du har rett til nødvendig helsehjelp på lik linje med oppholdslandets egne statsborgere.
Europeisk helsetrygdkort er et plastkort på størrelse med et vanlig bankkort.

Mer informasjon og bestilling av Europeisk helsetrygdkort: https://helsenorge.no/turist-i-utlandet/europeisk-helsetrygdkort

Leveringstid
Det tar opptil ti dager fra du bestiller Europeisk helsetrygdkort til det er i din postkasse.

Hvem har rett til helsetrygdkort?
Du må være medlem av norsk folketrygd og i tillegg være enten norsk statsborger eller statsborger i et annet EØS-land eller Sveits.
Helserettighetene du har utover EØS-avtalen er begrenset. Privat reiseforsikring kan gi rettigheter utover dette.

Gå inn på helsenorge.no og les mer om hvem som har rett til Europeisk helsetrygdkort

Hva gir kortet deg rett til?
Når du viser fram helsetrygdkortet hos behandleren,
har du krav på nødvendig medisinsk behandling i det landet du er i, på samme vilkår som de som bor der.
Derfor må du betale de samme egenandelene som dem.
Retten omfatter de ytelser som fra et medisinsk synspunkt måtte bli nødvendig under oppholdet, sett i forhold til ytelsens art og oppholdets varighet

Helsetrygdkortet gir kun rett til nødvendig medisinsk behandling ved sykehus
eller lege som er tilknyttet det offentlige helsevesenet i det landet du oppholder deg i.
Mer informasjon om hva som blir dekket i de ulike EØS-landene,
kan du finne ved å klikke på det aktuelle landet på EUs informasjonsside

Dersom du er for sent ute med å bestille Europeisk helsetrygdkort
Dersom det er så kort tid til avreise at du ikke rekker å motta Europeisk helsetrygdkort før avreise,
kan du trygt reise uten kortet, dersom du anser deg for å være ved alminnelig god helse.
Skulle det oppstå behov for medisinsk helsehjelp under reisen, og du ikke har kortet, kan du få utstedt en hasteblankett.

Hasteblanketten får du ved å henvende deg til 800 HELSE (800 43 573), som da vil sende en hasteblankett på telefaks til den behandlingsinstitusjonen du befinner deg på.
En hasteblankett gir deg de samme rettighetene som helsetrygdkortet.

Helfo kan nås på følgende måter fra utlandet:

Telefon: 00 47 33 51 22 80
Telefaks: 00 47 33 51 22 89

Det er også mulig å få refundert sine utgifter til helsetjenester fra HELFO når du kommer hjem

Les mer her: https://helsenorge.no/turist-i-utlandet/europeisk-helsetrygdkort


Del:
  • googleplus
  • linkedin
  • tumblr
  • rss
  • pinterest
  • mail